Usuń element Miniatura Produkt Cena Ilość Kwota
× Symbol zastępczy Kosztorys Budowlany 10 
10 

Podsumowanie koszyka

Kwota 10 
Łącznie 10